اما در ادامه به سراغ تحلیل تکنیکی یکی از سهم هایی خواهیم رفت که طی مدت ٧ ماه اخیر نزدیک به ۵٠ درصد از ارزش خود را روی تابلوی معاملات از دست داده و به نظر می رسد نیت برای تغییر مسیر دارد. «چکاوه» سهمی است که در این شماره از چشم انداز زیر ذره بین تکنیکال بورس ٢۴ قرار خواهد گرفت. مطابق با تصویری که در ذیل مشاهده می کنید ، روند حرکتی چکاوه طی بازه زمانی ...