روی هم رفته به نظر می رسد بازار امروز هم مشابه بازار دیروز باشد. همچنان انتظار داریم توجه عمده بازار معطوف به نماد های وب باشد و از بین گروه ها احتمالا گروه خودرویی امروز هم پرچمدار بازار باشد. با این تفاوت که در مثبت های امروز ...