در بازار سهام سهم های معدنی و فولادی رشد خوبی داشته اند ، اما بسیاری از صنایع مهم مثل خودرویی ها در چند هفته گذشته حرکتی نکرده اند،آیا زمان رشد سهام این شرکت ها فرا رسیده...؟؟؟