احتمالا در محدوده فوق فرصت سرمایه گذاری را فراهم خواهد نمود و با اهداف قیمتی مناسبی در میان مدت روبرو خواهد بود...