امید داشتیم که با یک شوک مثبت که می توانست بازگشایی های وب باشد بار دیگر شاهد چرخش نقدینگی در بازار با لیدری این نماد باشیم. اما آنطور که از ظواهر امر برمی آید بازگشایی سهم به مشکل خورده است. ظاهر سازمان اصرار دارد ١٠ درصد از سهام شرکت برای بازارگردانی اختصاص داده شود و نظر شرکت روی ٢ درصد است! با این حال برخی شایعات...