توسعه صنایع بهشهر یادگار برادران لاجوردی صنعتگر است که سهم قابل توجهی از صنعت شوینده و صنایع غذایی را به خود اختصاص داده ؛ این هلدینگ که حالا به واسطه وجود بانک اقتصاد نوین در پرتفولیوی خود بیشتر جهت گیری بانکی به خود گرفته است ، در روزهای اخیر مورد توجه فعالان بازار سهام قرار گرفته و صف خرید را هم تجربه کرده است.اما ارزش این هلدینگ چقدر است؟تحلیل بنیادی ذیل به این پرسش پاسخ داده است...