از صدر نشینی بانک مسکن با بازده ١٧.٧ درصدی خبر می دهد و پس از آن صندوق های مبین سرمایه، سپهر آتی خوارزمی، مشترک خوارزمی و گنجینه رفاه بالاترین سود را نصیب سهامداران خود کردند...

بورس۲۴ : بورس اوراق بهادار تهران معاملات هفته گذشته را با ثبت بازدهی 2 درصدی پشت سر گذشت، در این میان روند صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز که در هفته های اخیر مسیر صعودی را در پیش گرفته بود، طی یک هفته گذشته نیز به ثبت عملکرد مثبت و قابل قبولی در بیش از نیمی از صندوق ها منجر شد. فیروزه، آسمان آرمانی سهام، آگاه، عقیق و آسمان یکم با کسب بازدهی بیش از یک درصدی در میان برترین ها جای گرفتند و این درحالیست که صندوق های کاردان، نیکوکاری ندای امید و نقش جهان ضعیف ترین عملکرد را برجا گذاشتند.

نگاهی به روند سه ماه گذشته صندوق ها، همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، از صدر نشینی بانک مسکن با بازده 17.7 درصدی خبر می دهد و پس از آن صندوق های مبین سرمایه، سپهر آتی خوارزمی، مشترک خوارزمی و گنجینه رفاه بالاترین سود را نصیب سهامداران خود کردند.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛

درصد بازدهی صندوق هایی که از بازدهی شاخص کل در بازه های زمانی متفاوت بیش تر بوده است به رنگ سبز مشخص شده است. برای مثال همانگونه که مشاهده می نمایید طی یک ماه گذشته بازده صندوق های سرمایه گذای فیروزه، مشترک آگاه و ...از بازده بازار(4.2%) بالاتر بوده است.

دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.