بالاخره گزارش شفاف سازی های وب روی خروجی کدال قرار گرفت. در این گزارش های وب در مورد شرکت های زیر مجموعه توضیحات لازم را ارائه کرده است. در نامه توضیحات در مورد کاهش تعرفه توضیحات را داده و دلایل عدم تعدیل را بیان کرده و در نهایت گفته است حتی کاهش تعرفه در سنوات گذشته...