به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم هم از نظر تکنیکالی و هم بنیادی سیگنال صعودی خوبی صادر کرده است به خصوص این که سهم با اخبار مثبت خوبی همراه و کم کم اقبال بازار به گروه خود را نیز شاهد خواهد بود.