در این شماره از چشم انداز نگاهی به وضعیت تکنیکی یکی از غول های هلدینگی در صنعت پتروپالایش کشور به نام «تاپیکو» خواهیم داشت. سهمی که طی مدت ۴ سال اخیر در مسیر اصلاح ( در بعد قیمت و زمان ) بوده و تقریبا کل رشد خود از زمان عرضه اولیه را از دست داده و اکنون در قیمت هایی است که می توان کم کم تغییر روند و آغاز ...