به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با دید کوتاه مدت و میان مدت به دلیل ریسک پایین و پتانسیل رشد سود شرکت های زیر مجموعه از نظر تکنیکال و بنیادی سیگنال خرید خوبی صادر کرده است.