بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته متقارن با اولین روز از آخرین ماه پائیزی ، وضعیتی خاص داشت و شاهد تحرکات قوی و چرخش پر سرعت نقدینگی در بازار سرمایه بودیم. در حالی تا ١۵ دی ماه سال جاری برابر با چهارمین سالگرد ریزش بازار ۴۵ روز باقی مانده که شاخص کل تا سطح تاریخی خود کمتر از ۴٠٠ واحدی دیگر فاصله داشته و با توجه به ...