سلام بر حسین شهید

طی ٣۴ روز کاری گذشته ارزش هر سهم شرکت با افت ٣٢ درصدی از محدوده قیمتی ٢٠٠ تومان تا حوالی ١٣۵ تومان عقب نشست. با توجه به اینکه اصلاح مذکور ...