بورس ٢۴ : پتروشیمی مارون این تولید کننده انواع اتیلن ، پروپیلن و پلی اتیلن ها این روزها در بازار سهام مورد توجه قرار گرفته است.چهارشنبه گذشته این سهم صف خرید شد و روز شنبه گذشته هم معاملات توام با نوسان مثبتی را تجربه کرد. به همین بهانه مارون را زیر ذره بین بررسی بنیادی قرار داده ایم.بررسی های بورس ٢۴ نشان می دهد : با توجه به افزایش نرخ دلار و افزایش نرخ های فروش محصولات در سال ٩۶ و در نظر گرفتن این که شرکت از نظر مقداری در ۶ ماهه پوشش خوبی داشته است، نهایتا این شرکت سود خالص بهتری نسبت به بودجه خود تا پایان سال مالی می تواند داشته باشد...