در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه پس از قریب به ٣ سال ریزش ، بالاخره قیمت موفق به نفوذ به ترند نزولی خود شد...