در هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد.کمباین سازی ایران یکی از این سهم ها بود که در سطوح قیمتی معرفی شده در نوسان می باشد. اما سیمان شرق و پالایش نفت تهران با بازدهی مثبت ۵ درصدی همراه شدند و عایدی خوبی ظرف یک هفته برای سهامداران خود داشتند...