در گروه پالایشی با انتشار خبر عرضه وکیوم باتوم از اول آذرماه با ارز آزاد شاهد شکل گیری موجی از تقاضا در نمادهای این گروه بودیم....