سلام بر حسین شهید

اما در این شماره از چشم انداز به سراغ گروه فولادی خواهیم رفت. جایی که فولاد آلیاژی ایران با نماد «فولاژ» به واسطه افزایش نرخ فروش در محصولات خود ، می تواند تعدیل مثبت در گزارش های آتی داشته باشد. البته این روزها بیش از اینکه بحث کاهش و یا افزایش نرخ مطرح باشد ، این ثبات نرخ است که حرف اول و آخر را می زند و لذا خیلی نمی توان به قیمت های لحظه ای بها داد. اما تحرکات مثبت دلاری نیز ...