تداوم جرقه های رشد قیمتی در بازار فولاد و همچنین افزایش نرخ های فراگیر در بازار پلیمرها در کنار فراز و فرود نرخ در بازار آتی با جهت گیری افزایشی هر چند مبهم نشان می دهد که بازارهای کالایی به سمت رشد قیمت ها متمایل شده اند گویی جریان جدیدی در بازار آغاز شده که این بار از رشد قیمت های جهانی هم سوخت گیری می کند. وضعیت قیمت دلار ، شرایط جذاب معاملاتی در بورس کالا و رشد محسوس تقاضا در کنار نیاز به عرضه های جدید اغلب کالاها خود نشان دهنده دوران جدیدی در بازارهای کالایی است...

بورس۲۴ : تداوم جرقه های رشد قیمتی در بازار فولاد و همچنین افزایش نرخ های فراگیر در بازار پلیمرها در کنار فراز و فرود نرخ در بازار آتی با جهت گیری افزایشی هر چند مبهم نشان می دهد که بازارهای کالایی به سمت رشد قیمت ها متمایل شده اند گویی جریان جدیدی در بازار آغاز شده که این بار از رشد قیمت های جهانی هم سوخت گیری می کند. وضعیت قیمت دلار ، شرایط جذاب معاملاتی در بورس کالا و رشد محسوس تقاضا در کنار نیاز به عرضه های جدید اغلب کالاها خود نشان دهنده دوران جدیدی در بازارهای کالایی است.

عقب گرد معاملات در بازار فیزیکی بورس انرژی

امروز روز آرام و دقیق تر ، زمان ضعیفی در بازار فیزیکی بورس انرژی به ثبت رسید تا جایی که تنها در این بازار شاهد 5 عرضه و 4 معامله بودیم اگرچه حلال 402 در رینگ بین الملل نیز با رشد قیمت ها رو به رو نشد. این شرایط نشان می دهد که امروز عقب گرد جدیدی در بورس انرژی به ثبت رسیده ولی با توجه به تلاش پالایشگاه ها برای عرضه محموله های سوختی به مناطق زلزله زده شاید این وضعیت چندان هم غیرمنتطقی نباشد. البته امروز 30 هزار کیلوات ساعت برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر عرضه و معامله شد آن هم در شرایطی که قیمت پایه 50 تومان بود ولی در نهایت قیمت های مورد معامله 43.5 تومان مورد معامله قرار گرفت. به نظر می رسد معاملات برق در بورس انرژی وارد فاز رونق جدیدی در بستر بازار فیزیکی و بین عرضه کننده اصلی و خریدار شده که می تواند به تداوم این وضعیت خوش بین بود. البته عدم رشد قیمت حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل و معامله با قیمت پایه خود می تواند نکته مهم و جدیدی به شمار بیاید که قابل توجه است. البته مشکلات حمل و نقل این کالا پس از زلزله را می توان در کاهش جذابیت عرضه 493 تنی حلال 402 پالایش نفت تبریز مورد توجه قرار داد. این در حالی بود که متانول پتروشیمی شیراز در رینگ داخلی با رقابت مورد معامله قرار گرفت و قیمت ها از 1105 تومان ( نرخ پایه ) تا 1169 تومان رشد کرد.

مهمترین معاملات امروز در بازار فیزیکی بورس انرژی

نام کالا

حجم کل معامله شده بر حسب واحد عرضه

واحد عرضه

متوسط قیمت معامله

قیمت پایه

واحد قیمت دهی

حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ بین الملل

636

مترمکعب

491

491

دلار (بانک مرکزی)

متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی

100

تن

11050

11050

ریال

متانول پتروشیمی شیراز در رینگ داخلی

1859

تن

11691.29

11050

ریال

برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی

0

تن

-

14032

ریال

برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر

30000

کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل

435

500

ریال

باز هم جرقه های رشد قیمتی در بازار فولاد

هنوز جرقه های رشد قیمتی در بازار دیده می شود و این شرایط یعنی رشد پراکنده نرخ های پیشنهادی از سوی واحدهای تولیدی کم و بیش در بازار آزاد هم قابل رهگیری است اگرچه برای سومین روز پیاپی می توان این بازار را نوسانی با میل به رشد قیمت ها تجسم کرد. این شرایط اگرچه هنوز نتوانسته است تا بازار را به صورت فراگیر وارد یک فاز افزایش قیمت ها کند اما جریان غالب را می توان برای متوسط 3 روز گذشته افزایشی قلمداد کرد ولی این رشد قیمت ها هنوز هم پراکنده است. البته بهای شمش در برخی از گزارش ها با ثبات و در برخی دیگر با جرقه های رشد قیمتی دیده می شود که همین سیگنال هم از سردرگمی بازار حکایت دارد. به نظر می رسد این شرایط حداقل تا پایان هفته ادامه داشته باشد ولی این تمام ماجرا نیست.

وضعیت معاملات در بورس کالا مخصوصاً برای تیرآهن از احتمال رشد قیمت ها خبر می دهد زیرا نرخ ها در این بازار با رشد رو به رو شد که سیگنال مهمی برای بازار تیرآهن به شمار می رود اگرچه بهای این کالا در بازار آزاد نسبتاً با ثبات اعلام شد. این شرایط نیز یک فاکتور قیمتی مهم برای بازار فولاد محسوب می شود و نشان می دهد که جریان رشد قیمتی از هم اکنون می تواند با ذهن اهالی بازار بازی کند یعنی تداوم جرقه های رشد قیمتی چندان هم دور از ذهن نیست ولی تداوم این وضعیت خود به معنی افزایش نرخ در بازار فولاد به شمار می رود. امروز تمامی عرضه های تیرآهن 14 تا 18 سلف ذوب آهن اصفهان در بورس کالا با رشد قیمت رو به رو شدند که نشان می دهد بدنه اصلی در بازار به رشد نرخ در هفته های آینده خوش بین است و این وضعیت معاملاتی در بورس کالا ، آمادگی ذهنی اهالی بازار برای رشد نرخ و همچنین صعود قیمت دلار در بازار آزاد در روزهای اخیر جمعاً به تکانه های رشد قیمتی منجر خواهد شد ولی واقعیت های بازار شاید بتواند این روند افزایشی را به تعویق انداخته اما همین فراز و فرود قیمت ها و جرقه های رشد نرخ به صورت پراکنده ، در نهایت بازار را افزایشی خواهد کرد. تداوم این وضعیت به تجمیع داده های مثبت در بازار منجر شده و می تواند صعود دسته جمعی قیمت ها را رقم بزند ولی هنوز سرعت گیرهای بازار در برابر رشد قیمتی مقاومت می کنند. در هر حال ادامه یافتن این شرایط در بازار به نفع رشد قیمت هاست و تنها عقب نشینی نرخ به صورت گسترده و نه پراکنده می تواند جریان غالب قیمتی در بازار فولاد را تغییر دهد البته تجمیع تمامی این داده ها احتمال ادامه همین شرایط را برجسته تر می سازد.

برخی از مهمترین معاملات محصولات فولادی در بورس کالای ایران

نام کالا

تولید کننده

نوع قرارداد

قیمت پایه عرضه ریال

قیمت پایانی میانگین ریال

عرضه تن

تقاضا تن

حجم معامله تن

سبد میلگرد و تیرآهن

ذوب آهن اصفهان

نقدی

21,300

21,300

23122

23122

23122

تیرآهن 14 تا 18

ذوب آهن اصفهان

سلف

23,400

24,111

1000

4000

1000

تیرآهن 14 تا 18

ذوب آهن اصفهان

سلف

23,000

23,899

10000

20000

10000

رشد فراگیر قیمتی در بازار پلیمرها

گویی عبور دلار از 4100 تومان برای بازار پلیمرها خوش یمن بوده اگرچه با یک فاز تأخیر در بازار تأثیرگذار است اما در روز سه شنبه و همزمان با عرضه پلیمرها در بورس کالا شاهد رشد قیمت های فراگیری بودیم که نشان می دهد بازار پتروشیمی در حال پوست اندازی است. در روزهای گذشته به تغییر فاز بازار پلیمرها اشاره کردیم ولی گویی این تغییر فاز با یک فاز تأخیر خودنمایی کرده اما در نهایت وضعیت بازار دگرگون شده است. هم اکنون می توان به صراحت ادعا کرد که پس از 3 هفته رکود در بازار پلیمرها ، این بازار به سمت رشد قیمت ها متمایل شده است اگرچه دلیل این رخداد را هم باید در بورس کالا جستجو کرد.

اگرچه حجم معامله پلیمرها در بورس کالا نسبتاً بالاست ولی بازار این مطلب را نمی پذیرد یعنی نوسان حجم عرضه و تقاضا نشان می دهد که از یک سو بازار به عرضه های بیشتری نیاز داشته و از سوی دیگر این وضعیت کلی جوابگوی نیاز بازار نیست تا جایی که برخی از گروه های کالایی که اغلب با آرامش معاملاتی همراه بوده اند هم به جرگه گریدهای جذاب پیوسته اند و همین وضعیت را می توان پاس گل بورس کالا به بازار آزاد به شمار آورد که در نهایت موجب شد تا بازار با رشد قیمت ها رو به رو شده و البته ادامه این شرایط می تواند به تداوم رشد قیمتی و حتی ورود بازار به یک فاز التهاب را ایجاد کند. البته تجربه سال های قبل هم نشان می دهد که آغاز سرمای هوا زمان مهمی برای حجم معاملات و تقویت تقاضاست و اگر این شرایط با کاهش عرضه های مهم در بورس کالا همراه شود شاهد دوران جدیدی از رشد قیمت ها و التهاب در بازار خواهیم بود. به نظر می رسد این شرایط بورس کالا در نهایت به رشد قیمت ها در بازار آزاد منتهی می شود.

برخی از مهمترین معاملات محصولات پلیمری در بورس کالای ایران

نام کالا

تولید کننده

نوع قرارداد

قیمت پایه عرضه ریال

قیمت پایانی میانگین ریال

عرضه تن

تقاضا تن

حجم معامله تن

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی اروند

نقدی

33,360

36,100

2816

7876

2816

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500

پتروشیمی بندرامام

سلف

40,942

43,140

2000

7660

2000

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی بندرامام

نقدی

33,360

36,504

2728

7502

2728

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

پتروشیمی امیرکبیر

نقدی

52,719

54,129

2800

4090

2800

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M

پتروشیمی ایلام

نقدی

49,616

50,956

2024

3564

2024

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA

پتروشیمی امیرکبیر

نقدی

43,462

45,825

2000

3510

2000

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان

سلف

42,034

42,997

2156

3146

2156

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821

پتروشیمی تندگویان

سلف

44,109

48,329

836

3135

836

پلی اتیلن سبک فیلم 0075

پتروشیمی بندرامام

سلف

47,353

48,027

1500

2720

1500

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA

پتروشیمی شازند

نقدی

43,462

46,361

1000

2640

1000

پلی اتیلن سبک فیلم 0200

پتروشیمی بندرامام

سلف

47,353

47,860

1500

2310

1500

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N

پتروشیمی جم

نقدی

53,752

54,697

1012

2233

1012

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N

پتروشیمی شازند

نقدی

53,235

54,126

1000

1560

1000

پلی استایرن مقاوم 7240

پتروشیمی تبریز

نقدی

58,657

59,752

750

1440

750

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

پتروشیمی شازند

نقدی

49,616

54,589

170

1370

170

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی غدیر

سلف

33,360

33,360

1160

1340

1140

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL

پتروشیمی رجال

نقدی

43,057

45,000

315

1197

315

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000

پتروشیمی مهر

نقدی

45,074

45,074

1210

1111

1067

پلی استایرن معمولی 1540

پتروشیمی تبریز

نقدی

53,884

53,917

1000

1080

1000

پلی پروپیلن نساجی HP552R

پتروشیمی شازند

سلف

43,057

43,849

500

1060

500

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی اروند

سلف

32,693

35,073

200

740

200

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA

پتروشیمی تبریز

نقدی

42,784

42,784

750

550

450

استایرن بوتادین رابر روشن 1502

پتروشیمی بندرامام

نقدی

56,101

56,116

300/3

400/4

300/3