سهم های خودرویی که با نام «خ» در بازار سهام شناخته می شوند در یک دوره حدودا ۶٠ روزه در زمستان ٩۴ روزهای خوبی را برای سهامداران رقم زده اند، بازدهی های اعجاب انگیزی که در برخی از قطعه سازان تا ۵٠٠ درصد هم ثبت شده بود. هر چند این بازدهی ها به مرور زمان در سال های ٩۵ و ٨ ماه سپری شده از ٩۶ از سهامداران پس گرفته شد.به همین بهانه شرکت محور سازان ایران خودرو موسوم به «خوساز» مورد بررسی بنیادی بورس ٢۴ قرار گرفته است.سهمی که ایران خودرو تصمیم گیرنده اصلی آن است و در حوزه عملکردی و میزان سوددهی اختیار چندانی از خود ندارد.این سهم از گروه «خ» که الان ١٧٠ تومان قیمت دارد حدود یک سال و نیم پیش در پی برنامه شرکت برای فروش زمین تا ۶٢٠ تومان هم پیش رفت و در نهایت این فروش به خود گروه ایران خودرو انجام شد!!!