سلام بر حسین شهید

در این شماره از چشم انداز بنا داریم تا یکی دیگر از سهم های گروه روی به نام «فرآور» را که این روزها قدرت صعودی خود را از دست داده و در قیمت های ١.٣٠٠ – ١.٢٠٠ تومانی نوسان می کند ، مورد بررسی قرار دهیم. تداوم حضور «روی» در قیمت های بیش از ٣.١٠٠ دلاری می تواند تعدیلات دیگری را برای این سهم فلزی به ارمغان بیاورد ؛ هر چند که فرآور به لحاظ تکنیکی موقعیت چندان جالبی ندارد. این شرکت در اطلاعیه ای که جدیدا منتشر نموده ، سود هر سهم خود را با تعدیل مثبت ...