در جریان معاملات روز گذشته شاهد کاهش عرضه ها و در طرف مقابل تقویت نسبی سمت خریدار بودیم که نتیجه آن رشد محدود شاخص کل بود. ..