در این شماره از چشم انداز به سراغ بررسی یکی از شرکت های تولید کننده فولاد که به تازگی وارد تابلوی معاملات شده و مورد استقبال بازار قرار گرفته ، خواهیم رفت. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با نماد «کاوه» که اهرم بالایی در سودآوری دارد ، سهمی است که در این شماره از چشم انداز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فولاد کاوه در آخرین گزارشی که قبل از ورود به تابلوی بورس منتشر نمود، سود هر سهم خود برای سال ٩۶ را با تعدیل مثبت ١٠ درصدی از سطوح ١٨۴ ریالی به ٢٠٢ ریال افزایش داده و در دوره ۶ ماهه ٩٢ ریال معادل ...