به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با توجه به رشد قیمت دلار و رشد قیمت فروش محصولاتش در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفته و به نظر می رسد تعدیل مثبتش مسجل و سهم هم در بازه کوتاه مدت و هم میان مدت جای رشد قیمتی خوبی داشته باشد.