روز گذشته به لطف رشد قیمتی نفت در بازارهای جهانی ، شاهد افزایش تقاضا و بالطبع رشد قیمتی در نمادهای پالایشی بودیم. ...