سلام بر حسین شهید

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این شرکت در صورت رسیدن به قیمت های پیشنهاد شده می تواند خریدش بیا دید میان مدت و کسب گین بالا مناسب باشد.البته باید توجه داشت سهم جز سهام پرریسک طبقه بندی می شود.