به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم نیز در قیمت های یاد شده می تواند سیگنال مناسبی باشد هم به دلیل رشد قیمت های جهانی محصولات تولیدی این شرکت هم رشد قیمت دلار که هر دو عامل می تواند زمینه ساز تعدیل مثبت خوبی در سهم شود.