اما سری هم به فملی بزنیم که پس از رشد اخیر در مسیر اصلاح قرار گرفته و به سمت قیمت های ١٧۵ – ١٨٠ تومانی گام بر می دارد. عدم پایداری قیمت مس در بازارهای جهانی در سطوح بیش از ٧.٠٠٠ دلاری و برآورده نشدن انتظار بازار از گزارش ۶ ماهه از مهمترین دلایلی است که سهم در مسیر اصلاح قرار گرفته است. این شرکت در جدیدترین گزارشی که منتشر نموده ، سود هر سهم خود را با سرمایه جدید ۶٠ هزار میلیارد ریالی در سطوح ...