از دیگر سو چند روزی است که معاملات مشکوکی را در نماد ایران خودرو مشاهده می کنیم! ایران خودرویی که این روزها به لطف خریدهای پرحجم یک یا چند حقیقی تا صف خرید پیش میرود...