بازار سرمایه در هفته گذشته شاهد رونق نسبی معاملات متاثر از رشد قیمت در گروه پالایشی و تحرکات مثبت گروه خودرویی بود...

بورس۲۴ : بازار سرمایه در هفته گذشته شاهد رونق نسبی معاملات متاثر از رشد قیمت در گروه پالایشی و تحرکات مثبت گروه خودرویی بود. تاثیرپذیری گروه پالایشی از رشد بهای نفت و افزایش نرخ دلار در کنار شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل سود نمادهای این گروه منجر به اقبال به سهام پالایشی شد  که در نهایت رشد 1.4 درصدی شاخص کل را به همراه داشت. اکثر قریب به اتفاق صندوق های سرمایه گذاری سهام نیز متاثر از فضای مثبت بازار دومین هفته آبان ماه را با کسب بازدهی مثبت به پایان رساندند که در این میان صندوق های بانک مسکن، توسعه صادرات، یکم سهام گستران شرق، مشترک افق و مشترک یکم سامان صدرنشینان هفته بودند. در جدول پیوست جزئیات روند بازده و قیمت حدود 90 صندوق آورده شده است.