سلام بر حسین شهید

در حالیکه شاخص کل کمتر از ١٠٠٠ واحد با سقف قبلی خود فاصله داردکار کمی دشوار شده است. بسیاری از فعالان بازار بر این باورند که بازار ...