بورس ٢۴ : هفته پیش بود که سهام شرکت های پالایشی دستخوش نوسانات مثبت و صف های خرید نسبتا قابل توجهی شد.یکی از این سهم ها پالایش نفت اصفهان بود.اما این پالایشگاه ٣٧۵ هزار بشکه ای چقدر توان سود سازی دارد؟آیا اقبال بازار به سهم بنیادی بوده یا هیجانی؟انتظار تحقق سود ٧٠ تومانی توسط این شرکت تا پایان سال ٩۶ چقدر منطقی است؟تحلیل بنیادی بورس ٢۴ به این پرسش ها پاسخ داده است...