هفته گذشته سه سهم در سبد پیشنهادی به کاربران معرفی شد.سرمایه گذاری پتروشیمی که با صف خرید به سمت هدف دوم خود پیشروی کرد و بازدهی خوبی را به ثبت رسانده است.توکا ریل ١٩٠ تومانی که در قیمت های ١٩۵ تومان در حال معامله است.پالایش نفت لاوان نیز که به هدف اول خود رسیده و «سیو» سود در قیمت های مثبت آن توصیه می شود...