به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با اصلاح قیمتی خوبی همراه و به پایان روند و موج نزولی خود نزدیک شده است شکار سهم برای سهامداران ریسک پذیر در قیمت های یاد شده می تواند با نوسان خوبی همراه شود.