اما در این شماره از چشم انداز نگاهی به عملکرد پتروشیمی خراسان خواهیم داشت و با توجه به انتشار گزارش ۶ ماهه ، تحلیل این سهم را به روز خواهیم کرد. افزایش نرخ اوره به سطوح بیش از ٢٢٠ دلاری و فروش مناسب شرکت در مهر ماه موجب شده تا بازار به تعدیل مثبت مجدد شرکت خوشبین شده و در نتیجه شاهد حرکت سهم به سمت قیمت های ۶٩٠ – ٧٠٠ تومانی باشیم. خراسان در حالی در بودجه ابتدای سال سود هر سهم خود را در سطوح ١.١٣٠ ریالی پیش بینی کرده بود که این رقم سود را در گزارش جدیدی که منتشر کرده ، با تعدیل مثبت ۵ درصدی تا ...