این سهم طی حدودا ٢٠ ماه اخیر در یک روند نزولی افت قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده و تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داده است...