سلام بر حسین شهید

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با اصلاح قیمتی مناسبی که داشته از سوی دیگر گزارش ۶ ماهه با پوشش سود بالا و عملکرد مثبت مهر ماه پتانسیل تعدیل مثبت و برگشت روند را داراست.