بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز می کند که به واسطه رشد قیمتی دلار آزاد و نیز قرار گرفتن نفت در کانال ۶٠ دلاری همه توجهات به گروه پتروشیمی و پالایشی معطوف شده است...