جرقه های رشد قیمتی در بازار پلیمرها آن هم قبل از اعلام قیمت های پایه و بعد از یک هفته ضعیف نشان می دهد که این بازار خود را برای تغییر شکلی جدید آماده کرده است و البته اهمییت این رشد قیمتی را می توان در کنار افزایش حجم معاملات در بورس کالا در هفته قبل بررسی کرد که با فرض رشد تغذیه بازار از عرضه های بورس کالا ، باز هم برتری تقاضا بر عرضه ها جدی است. این شرایط خوش بینی های جدیدی را به بازار پلیمرها تزریق می کند که یکی از خروجی های آن حفظ حجم معامله بیش از ۵٠ هزار تن در هفته جاری به شمار می آید. در بازار فولاد نیز شاهد تجمیع پتانسیل های رشد قیمتی هستیم یعنی برای بازگشت بازار به روند افزایشی نرخ می توان امیدوار بود. در بورس انرژی نیز حجم معاملات مطلوبی به ثبت رسید که از هفته ای پر رونق خبر می دهد. تجمیع این وضعیت نشان دهنده آن است که بازارهای کالایی در حال آماده شدن برای ورود به یک فاز افزایشی هستند ولی برای خودنمایی این سیگنال به زمان بیشتری نیاز داریم ولی نمی توان از سیگنال کلی به سادگی عبور کرد...

بورس۲۴ : جرقه های رشد قیمتی در بازار پلیمرها آن هم قبل از اعلام قیمت های پایه و بعد از یک هفته ضعیف نشان می دهد که این بازار خود را برای تغییر شکلی جدید آماده کرده است و البته اهمییت این رشد قیمتی را می توان در کنار افزایش حجم معاملات در بورس کالا در هفته قبل بررسی کرد که با فرض رشد تغذیه بازار از عرضه های بورس کالا ، باز هم برتری تقاضا بر عرضه ها جدی است. این شرایط خوش بینی های جدیدی را به بازار پلیمرها تزریق می کند که یکی از خروجی های آن حفظ حجم معامله بیش از 50 هزار تن در هفته جاری به شمار می آید. در بازار فولاد نیز شاهد تجمیع پتانسیل های رشد قیمتی هستیم یعنی برای بازگشت بازار به روند افزایشی نرخ می توان امیدوار بود. در بورس انرژی نیز حجم معاملات مطلوبی به ثبت رسید که از هفته ای پر رونق خبر می دهد. تجمیع این وضعیت نشان دهنده آن است که بازارهای کالایی در حال آماده شدن برای ورود به یک فاز افزایشی هستند ولی برای خودنمایی این سیگنال به زمان بیشتری نیاز داریم ولی نمی توان از سیگنال کلی به سادگی عبور کرد.

روز متعادل معاملات بورس انرژی

امروز بازار فیزیکی بورس انرژی شاهد داد و ستد 10 هزار و 492 تن از انواع حامل های انرژی بود که در این بازار 16.6 میلیارد تومان کالا مورد معامله قرار گرفت که نشان می دهد زمان مطلوبی در این بازار به ثبت رسیده و البته خوش بینی ها به هفته ای پررونق را تقویت می کند. معامله 7750 تن نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی و 1860 تن حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی را می توان از مهمترین معاملات روز شنبه به شمار آورد. این در حالی بود که حلال 402 پالایش نفت تبریز با رقابت قیمتی مورد معامله قرار گرفت و بهای هر لیتر از این کالا از قیمت 14 هزار و 358 ریال به 15793 ریال افزایش یافت که نشان دهنده جذابیت خرید در این کالا است. به نظر می رسد رشد قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بیش از حد انتظار وضعیت این بازار را تقویت کرده یعنی احتمال تداوم رشد ارزش معاملات در هفته جاری وجود دارد اگرچه این احتمال نیز جدی است که شاید به حجم معاملات هفته پیش دست پیدا نکند.

داد و ستد بیش از 65 میلیون کیلووات ساعت در بازار برق

بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 5 میلیون و 853 هزار قرارداد معادل 65 میلیون و 909 هزار کیلووات ساعت به ارزش 22 میلیارد و 405 میلیون ریال بود. شایان ذکر است در روز جاری، نمادهای بارپایه، بارپیک، میان‌باری و کم‌باری با متوسط قیمت 329، 396 ،351 و 265 ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. در آغاز جلسه معاملاتی امروز، نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 96/09/04، 96/09/05 و 96/09/06 و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 96/10/02 گشایش یافتند. همچنین نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 96/08/10 در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرایند تحویل آن ها آغاز شد.

نام کالا

حجم کل معامله شده بر حسب واحد عرضه

واحد عرضه

متوسط قیمت معامله (ریال بر هر کیلوگرم)

قیمت پایه

واحد قیمت دهی

متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی

400

تن

10692

10692

ریال

حلال 402 پالایش نفت اصفهان در رینگ بین الملل

0

مترمکعب

-

401

دلار(سنا)

حلال 503 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

402000

لیتر

15168

15168

ریال

حلال 400 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

30000

لیتر

15281

15281

ریال

حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

60000

لیتر

15139

15139

ریال

نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

10000

مترمکعب

11501

11501

ریال

گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

0

تن

-

21886

ریال

گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

0

تن

-

22076

ریال

برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

0

تن

-

12424

ریال

گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

30

تن

22038

22038

ریال

حلال 402 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

2400000

لیتر

15793

14358

ریال

آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

25

تن

13805

13805

ریال

آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

46

تن

13805

13805

ریال

حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

0

مترمکعب

-

14861

ریال

آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

0

تن

-

16440

ریال

دلار(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9 )

گام های لرزان بازار فولاد

بازار فولاد در روزهای اخیر شرایط شکننده ای را تجربه می کند تا جایی که شاهد ثبات نسبی قیمت ها و البته ابهام در روند قیمت های فعلی و وضعیت پیش روی این بازار هستیم. این در حالی بود که اغلب قیمت ها در بازار آزاد نسبتاً ثابت بوده ولی جرقه های رشد قیمتی و حتی برخی کاهش نرخ های محدود از سوی تولیدکنندگان دیده می شود ولی نمی توان ذات رقابت منفی در بدنه بازار را نادیده گرفت اگرچه محدود است. این شرایط اگرچه در روز ابتدایی هفته جاری اهمییت کمتری دارد ولی باز هم نشان می دهد که بازار رویکرد مشخصی نداشته و دو دوگانه رونق – رکود قرار گرفته است. این وضعیت به صورت کلی نشان می دهد که از یک سو خبر چندانی از تقاضای مؤثر وجود نداشته و از سوی دیگر ، عرضه کنندگان یا میل به افت قیمت ها نداشته و یا از کاهش نرخ با فرض بهای شمش ناتوان هستند. این شرایط اگرچه پتانسیل تحلیل را کاهش می دهد ولی در هر حال روند عمومی بازار را می توان متعادل به شمار آورد.

از سوی دیگر قیمت شمش در روز چهارشنبه رشد محدودی داشت ، پنجشنبه ( با فرض ضعف معاملات ) ثابت بوده ولی روز جاری باز هم رشد محدودی را داشت. این وضعیت نشان می دهد که اگرچه توانمندی رشد قیمت شمش به قدری نیست که بتواند قیمت ها را در بازار میلگرد افزایشی کند ولی شاهد تجمیع پتانسیل های رشد قیمتی هستیم که در صورت تداوم همچون نهرهای باریکی هستند که در صورت تجمیع ، می تواند انرژی بزرگی را از خود بروز دهد. این شرایط اگرچه چندان هم مهم نیست ولی یکی از خروجی های آن می تواند مقاومت در برابر کاهش قیمت ها باشد. از سوی دیگر موجودی انبارها نسبتاً پایین است و تداوم این شرایط به منزله آن خواهد بود تا بازار پتانسیل بازارسازی را در خود ببیند.

نکته دیگر در این بازار را می توان کاهش قیمت تیرآهن به شمار آورد زیرا پس از رشد پیشین نرخ ، بازار تعدیل نشده بود یعنی این عقب نشینی قیمتی منطقی است.

بازار فولاد چشم انتظار تکانه تقاضا

معاملات بازار فولاد در حالی هفته گذشته به پایان رسید که رکود تقاضا در بازار مقاطع ساختمانی موجب تضعیف قیمت‌ها در این بازار و همچنین شمش شد. بدین ترتیب قیمت‌ محصولاتی نظیر میلگرد، شمش، نبشی و ناودانی و بعضا تیرآهن بسته به سایز و ابعاد بین 10 تا حداکثر 50 تومان در هر کیلو افت کرد.

به گزارش کارگزاری آبان، با پشت سر گذاشتن تابستان و از آنجا که انتظار فعالان بازار از تحرک سمت تقاضا برآورده نشد و آنگونه که باید بازار مصرف داخلی به ویژه در بخش مسکن تقاضای چندانی را به بازار تزریق نکرد، تولیدکنندگان و عرضه‌کننده‌ها دچار روزمرگی شده و معاملات خود را در حد برطرف‌سازی نیازهای روزمره در پیش گرفته‌اند و هر جا نیاز به جذب نقدینگی به آن‌ها فشار بیاورد بسته به قدرت چانه‌زنی خریداران نرخ پیشنهادی محصولات را با تخفیف ارائه می‌کنند.

در همین حال رصد معاملات بورس کالای ایران نیز نشان می‌دهد حجم عرضه و معامله انواع فولاد در این بورس در شرایط متعادل و با ثباتی نسبت به هفته‌های پیشین قرار داشته و تفاوت محسوسی را در روند معاملات آن شاهد نیستیم.

هفته گذشته نیز شاهد به تابلو رفتن 91 هزار و 990 تن انواع فولاد بودیم که حجم معامله نیز رقم 181 هزار و 139 تن به ثبت رسید. عرضه‌کنندگان این هفته رینگ فولاد شامل کارخانه‌های فولاد مبارکه، مجتمع فولاد خراسان، فولاد خوزستان، ذوب آهن و فولاد کاوه جنوب کیش بودند که اقدام به عرضه ورق، شمش، تختال و برخی مقاطع ساختمانی کردند.

در این میان مدیرعامل فولاد مبارکه که هفته گذشته با عرضه چند نوع از ورق‌های تولیدی در مبادلات بورس کالا حضور یافته بود از رشد 33.5 درصدی عرضۀ محصولات فولادمبارکه به بازارهای داخلی در شش ماهۀ نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان افزایش عرضه به منظور تأمین حداکثری بازارهای داخلی و از محل افزایش تولید و کاهش سهم صادرات جایگزین شده است. به گفته بهرام سبحانی در نیمه نخست امسال گروه فولادمبارکه توانست ۴ میلیون و ۱۷۱ هزار تن فولاد خام تولید کند که با ۱۵درصد رشد، بیشترین میزان رشد تولید را در بین فولادسازان کشور داشته است.

به هر ترتیب در شرایط فعلی بازار فولاد بیش از هر چیز نیازمند بازگشت تقاضای واقعی از جانب تحرک صنایع مرتبط مانند مسکن، خودروسازی و … رونق پروژه‌های عمرانی در کشور است وگرنه بازار کماکان روال عادی و معمولی خود را پی گرفته و با رونق قابل انتظار روبه‌رو نخواهد شد.

در این میان تمرکز فولادسازان بزرگ کشور کماکان روی بازارهای صادراتی است که این موضوع اندکی از ضعف تقاضا در بازار داخلی را کاسته و تاحدودی ارزآوری و نقدینگی برای فولادسازان به همراه خواهد داشت.

آخرین وضعیت فولاد و سنگ‌آهن در بازارهای جهانی

قیمت فولاد در بازارهای چین بعد از 4 روز افزایش و رشد 3 درصدی در بازارهای تانگشهان روز جمعه روندی نزولی طی کرد. نگرانی از مازاد عرضه و افت تقاضا ناشی از محدودیت‌های زیست محیطی فصل زمستان و اثرات کاهش تورم بازار مسکن از عوامل این کاهش اعلام شده است.

در خبرها اعلام شده که شورای برنامه ریزی چین NDRC در حال تجهیز تیم های بازرسی برای بازدید از پروژه های ساخت مسکن با هدف اطمینان از رعایت الزامات ابلاغی در جهت کنترل تورم این حوزه است که یکی از عوامل افت قیمت امروز فولاد است. وضعیت بازار سنگ آهن نیز همزمان با افزایش نگرانی در بازار جمعه در بورس دالیان DCE به سمت بحران پیش می‌رود به طوری که قیمت این محصول روز جمعه تا 4 درصد افت را شاهد بود. فعالان بازار نگران تقاضای این ماده معدنی در فصل زمستان هستند.

جرقه های رونق پلیمرها

اگرچه بازار منتظر اعلام قیمت های پایه جدید است ولی در روز ابتدایی هفته جاری شاهد جرقه های مهمی در بازار پلیمرها بودیم که نشان می دهد جریان غالب در بازار به سمت رشد قیمت ها متمایل شده است. این ویژگی نشان می دهد که باز هم بازار منتظر اعلام قیمت های پایه نمانده و با گمانه زنی و رصد وضعیت عرضه و تقاضا ، رشد قیمت ها را در دستور کار خود قرار داده است. این شرایط موجب خواهد شد تا تأثیرپذیری بازار داخلی از نوسان قیمت ها در بورس کالا کاهش یابد و البته احتمال رشد بیشتر قیمت ها را برجسته تر می سازد. این در حالی است که در هفته گذشته شاهد کاهش نرخ بودیم یعنی پتانسیل رشد قیمت ها مخصوصاً پس از تکانه قیمتی روز جاری بیشتر از قبل بوده است.

ثبت بیشترین تقاضای یکسال اخیر در بازار شیمیایی ها

تقویت حجم معامله پلیمرها در بورس کالا و رسیدن به بیشترین رقم معاملاتی در 5 ماه و نیم اخیر و همچنین افزایش حجم تقاضای محصولات شیمیایی به بیشترین حد در یکسال اخیر نشان می دهد که اوضاع در بازار محصولات پتروشیمی بهتر از قبل بوده و می تواند شرایط جدیدی را در فاز تولید و مصرف به ثبت برساند. به گزارش کارگزاری آبان؛ این در حالی است که قیمت ها به صورت نسبی در بازار آزاد در هفته گذشته کاهش یافته و البته جرقه های رشد قیمتی خوبی نیز به ثبت رسیده که نشان می دهد خریداران اصلی این گروه های کالایی بخش اعظم تقاضای خود را از بورس کالا تأمین می کنند. این وضعیت در نهایت می تواند به رونق معاملات در بورس کالا منجر شده که شفافیت داد و ستد ، جذابیت افزایش عرضه ها در این بازار مالی و همچنین حمایتی نسبی از تولیدکنندگان در صنایع پایین دستی را به همراه خواهد داشت.

رشد قیمت نفت خام در بازارهای جهانی هم تکانه جدیدی است که می تواند از رشد قیمت ها در بازار جهانی محصولات پتروشیمی حمایت کرده و البته همین سیگنال تاکنون به افزایش جذابیت خرید در بورس کالا نیز منجر شده است. به صورت کلی این بازار به سمت شرایط جدیدی از تقویت حجم معاملات و رشد مصرف محصولات پتروشیمی متمایل شده که می تواند در روزهای سرد سال ، وضعیت بهتری را به همراه داشته باشد. البته باید به تعطیلات آبان ماه نیز توجه کنیم زیرا بخشی از جذابیت معاملاتی را محدود می کند ولی در کل اوضاع معاملاتی در هفته جاری از بهبود نسبی بازار خبر می دهد و البته در صورت افزایش حجم عرضه ها ، می توان دستاوردهای بهتری در این بازار را مشاهده کرد.

در هفته گذشته سقف مجاز نوسان قیمتی در بازار پلی پروپیلن ها برداشته شد با این پیش فرض که باید منتظر افزایش حجم عرضه ها باشیم که تا حدودی این وضعیت محقق شد. این در حالی بود که بازار پلی پروپیلن های نساجی از این وضعیت منتفع شده و در هفته های اخیر با رشد عرضه و تقویت حجم معاملات رو به رو بوده ولی در بازار پلی پروپیلن های شیمیایی ، شاهد جهش قیمت هستیم تا جایی که متوسط رشد قیمت ها نزدیک به 12 درصد ثبت شد که نشان می دهد هنوز این بازار کشش این شرایط جدید را ندارد. هنوز نمی توان اظهارنظر قاطعی در این خصوص ابزار کرد اگرچه در صورت افزایش عرضه ها ، می توان به شرایط جدید خوش بین بود اگرچه تجربه نشان داده که برخی خوش بینی ها در این خصوص بیش از حد رؤیایی است.

مهمترین رخدادها در بازار محصولات پتروشیمی در هفته گذشته:

 • تقویت حجم معامله پلیمرها در بورس کالا و شرایط معاملاتی مطلوب در بازار شیمیایی ها
 • رشد 4.39 درصدی حجم عرضه پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم 71 هزار و 465.9 تن که بیشترین حد در 8 هفته اخیر محسوب می شود.
 • ثبت پنجمین هفته پیاپی از رشد حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا
 • افت 7.14 درصدی تقاضای پلیمرها و ثبت رقم 123 هزار و 264.61 تن که کمترین حد در 3 هفته اخیر بوده و نشان دهنده کاهش نسبی التهاب در این بازار است.
 • افزایش 13.22 درصدی حجم معامله پلیمرها در بورس کالا و ثبت رقم 60 هزار و 529.62 تن که بیشترین رقم معاملاتی از اواخر اردیبهشت ماه تاکنون به شمار می آید.
 • ثبت تقاضایی 1.72 برابری عرضه ها در بازار پلیمرهای بورس کالا که کمترین حد در 9 هفته اخیر بوده و نشان دهنده بازگشت آرام آرامش به این بازار است.
 • معامله 84.7 درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا که نشان دهنده وجود تقاضای مؤثر و بهبود کلی حجم خرید است.
 • برداشته شدن سقف مجاز قیمتی در بازار پلی پروپیلن های بورس کالا که به افزایش عرضه در این گروه کالایی ، تقویت حجم خرید و البته رشد بیش از 10 درصدی قیمت در برخی از گریدها منجر شد.
 • رشد جذابیت خرید گریدهای سبک خطی با فرض رشد حجم عرضه و افزایش قیمت و تقویت حجم معاملات
 • افزایش عرضه گریدهای لوله و سنگین اکستروژن و تقویت حجم معاملات و رونق این بازار در کنار تداوم رشد قیمت ها به نسبت نرخ های پایه
 • افزایش جذابیت خرید PVC تا جایی که گریدهای S60 و S65 با رقابت و رشد قیمت ها مورد معامله قرار گرفتند.
 • آرامش نسبی در بازار آزاد محصولات پلیمری در کنار کاهش نرخ و جرقه های رشد قیمتی که نشان می دهد خریداران اصلی بخش اعظم نیاز خود را از بورس کالا تأمین می کنند.
 • کاهش اهمییت بازار آزاد با فرض افت حجم معاملات و مهاجرت تقاضا از بازار به بورس کالا با فرض مشکلات تأمین نقدینگی
 • افزایش 3.78 درصدی حجم عرضه ترکیبات شیمیایی و ثبت رقم 35 هزار و 11.09 تن که بیشترین حد در 4 هفته اخیر است.
 • افزایش 19.72 درصدی تقاضا در این گروه کالایی و ثبت رقم 42 هزار و 513 تن که بالاترین رقم در یکسال اخیر به شمار می رود.
 • ثبت تقاضایی بالا برای خرید سود کاستیک ، ارتوزایلن ، منومر وینیل استات ، اسید استیک ، اوره گرانوله ، ترکیبات الکلی ( همچون منو اتیلن گلایکول ) و حتی استایرن منومر و زایلین مخلوط که در نهایت موجب جهش تقاضا در این گروه کالایی شد.
 • کاهش 9.44 درصدی حجم معامله محصولات شیمیایی و ثبت رقم 22 هزار و 753 تن که البته رقم نسبتاً متعادلی به شمار می آید.
 • رشد قیمت جهانی نفت خام و ترس خریداران محصولات شیمیایی از رشد قیمت ها که موجب شد تقاضای جذابی در این بازار ثبت شده و البته نشان داد بازار به عرضه های بیشتری نیاز دارد.
 • معامله 64.99 درصدی عرضه محصولات شیمیایی در بورس کالا که کمترین رقم در 4 هفته اخیر محسوب شده و نشان می دهد با وجود تقاضا ، عرضه های هفته گذشته از جذابیت چندانی برخودار نبوده است.
 • افزایش جذابیت خرید و رشد تقاضا در بازار محصولات شیمیایی و رشد حجم معاملات در بازار پلیمرها که نشان می دهد بازار محصولات پتروشیمی می تواند وضعیت بهتری را شاهد باشد.
 • انتظار برای اعلام قیمت های پایه جدید در روز آینده که می تواند جریان غالب در بازار را با شفافیت بیشتری رو به رو سازد.
 • احتمال افزایش حجم تولید در صنایع پایین دستی مصرف کننده محصولات شیمیایی و پلیمرها.