سلام بر حسین شهید

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سیگنال در تاریخ اول آبان ماه صادر و به قیمت های ٢۴٠ تومان مصادف با هدف اول خود رسید سهامداران میان مدتی می توانند با دید پایان سال سهم را نگه داری و سهامداران کوتاه مدتی در قیمت های مثبت می توانند اقدام به سیو سود نمایند

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

توضیحات

فولاد مبارکه

220

240

260

220

200

کم ریسک

این سیگنال در تاریخ اول آبان ماه صادر و به قیمت های 240 تومان مصادف با هدف اول خود رسید سهامداران میان مدتی می توانند با دید پایان سال سهم را نگه داری و سهامداران کوتاه مدتی در قیمت های مثبت می توانند اقدام به سیو سود نمایند