در هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد.یکی از این سهم ها شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بود که از هفته گذشته تاکنون با بازدهی ٧ درصدی همراه شده است.دومین سهم پتروشیمی خراسان بود که بازدهی ١٠ درصدی به همراه داشته است و در نهایت پالایش نفت بندر عباس که حدود ۵ درصد رشد را به ثبت رسانده است...