قرار داشتن در آخرین روز کاری هفته باعث می شود تا بازار دل به خریدهای سنگین (که البته مدتهاست در بازار ندیدیم) ندهد!