دو هفته پیش بود که مدیرعامل شاپرک در نامه ای از برنامه کاهش کارمزد شرکت های پرداخت خبر داد.به همین بهانه به ارزیابی بنیادی یکی دیگر از شرکت های فعال در این صنعت پرداخته ایم.بررسی بنیادی بورس ٢۴ نشان می دهد : عملکرد عملیاتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در نیمه اول سال ٩۶ مناسب بوده ولی ریسک نامه شاپرک فعلا روی صنعت سایه انداخته است.حال آن که تراکنش های شاپرک این شرکت در نیمه اول سال با رشد حدودا ۵۶ درصدی همراه بوده است...