اما در این شماره از چشم انداز مجددا به گروه پتروشیمی سر خواهیم زد و به تحلیل یکی از سهم های متانول ساز این گروه به نام «شخارک» خواهیم نشست. رشد نرخ متانول تا سطوح ٣۴٠ دلاری یکی از دلایلی است که سبب شده این روزها سهام شرکت های تولید کنند متانول در کانون توجه بازار قرار بگیرند. ضمن اینکه ٣ شرکت پتروشیمی زاگرس ، خارک و فن آوران نیز گزارش های ۶ ماهه خوبی داشتند. گزارش هایی که در عین همراه بودن با تعدیل عایدی ، نوید ...