اکنون که به دلیل افزایش قیمت برخی مواد خام، وضعیت مالی شرکت های فعالی در حوزه معدن و فلزات بهتر شده است وقت آن رسیده که این شرکت ها به رفع ریسک هایی که ..

بورس۲۴ : در ماه های اخیر نوسان در قیمت فلزات پایه و دیگر مواد معدنی شرکت های فعال در این حوزه را تحت تاثیر قابل ملاحظه قرار داده و انتظار می رود نوسان ها در ماه های آینده ادامه پیدا کند.

عملکرد بازار بسیاری از مواد خام در سال جاری میلادی در مجموع مثبت بوده اما بخش معدن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با ریسک هایی مواجه است که باید از طریق اتخاذ سیاست های درست، رفع شوند. در مطلب حاضر به چالش هایی که این بخش و شرکت های فعال در آن را تهدید می کنند اشاره می کنیم.

موسسه مشاوره ای ارنست اند یانگ در گزارشی به 10 ریسک بزرگ اشاره کرده است. از دید تحلیلگران این شرکت، پایین بودن اثربخشی دیجیتال، رقابت نبودن بازده سهامداران، حملات سایبری، تغییر الگوی مصرف برخی مواد خام، ریسک های قانونی و نظارتی، بهینه نبودن جریان نقدینگی، ملاحظات زیست محیطی، تامین مالی، دسترسی به منابع انرژی و مدیریت سرمایه گذاری های مخاطره آمیز به ترتیب بزرگترین ریسک های هستند که در این بخش سبب نگرانی شده اند.

در گزارش" 10 ریسک تجاری که متوجه بخش معدن و فلزات در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ است" آمده است، بین تکامل دیجیتالی بالقوه و بهره گیری عملی از فناوری های جدید، ارتباط وجود ندارد. دگرگونی ها در عرضه فناوری عاملی بسیار مهم برای حل مشکل بهره وری پایین در بخش معدن است و اگر شرکت ها در بهره‌گیری از این فناوری ها عقب بمانند رقابت پذیری ایشان کاهش می‌یابد.

شرکت هایی که مایلند در آینده سودده باقی بمانند و پیشرو باشند باید در سرمایه گذاری‌های خود با دقت عمل کنند و بازده شان را بالا ببرند. از دید تحلیلگران موسسه ارنست اند یانگ، افزایش دیجیتالی شدن فرایندها و درهم‌تنیدگی فناوری اطلاعات و فناوری عملیاتی سبب افزایش آسیب پذیری شرکت ها در برابر حملات سایبری می‌شود.

هر چه میزان بهره بردن شرکت ها از فرایندهای دیجیتال و فناوری اطلاعات در سطوح مختلف بیشتر می شود سطح حملات سایبری گسترده تر خواهد شد و ضروری شرکت های فعال در حوزه معدن و فلزات سریع تر از برنامه های امنیتی استفاده کنند. حوزه دیگری که شرکت های یاد شده باید توجه خاصی به آن داشته باشند تغییر الگوی مصرف در بازار مواد خام و فلزات است.

برای مثال کاهش استفاده از خودروهای بنزینی در مصرف پلاتین تاثیری بزرگ خواهد داشت زیرا تقریباً نیمی از پلاتین تولید شده در جهان برای کاهش آلودگی دیزلی استفاده می شود. در بازار دیگر مواد خام نظیر کبالت، لیتیوم و نیکل نیز تغییرات بزرگ رخ خواهد داد.

تحلیلگران موسسه ارنست اند یانگ می گویند، رشد قیمت ها سبب شده وضعیت شرکت های فعال در حوزه معدن بهتر شود و اکنون زمان آن فرا رسیده که این شرکت ها با اتخاذ سیاست های درست، بر رقابت پذیری خود بیافزایند. در سال ۲۰۰۸ ده ریسک اصلی که شرکت های معدنی و فلزی را تهدید می‌کرد به ترتیب عبارت بودند از: کمبود نیروی ماهر، ادغام شرکت ها، دسترسی به زیر ساخت ها، مجوز برای فعالیت، تغییرات آب و هوایی، افزایش هزینه ها، کمبود خطوط لوله، ملی شدن منابع، دسترسی به انرژی و افزایش مقررات دست و پا گیر. مشاهده می‌شود در یک دهه اخیر ریسک هایی که شرکت های یاد شده را تهدید می کنند تغییرات بزرگ داشته اند و بر همین مبنا شرکت های فعالی در حوزه معدن باید تدابیری برای رفع این ریسک ها اتخاذ کنند.