در متانول سازان ، شخارک نه تنها روی تابلوی معاملات بلکه در کدال نیز خوش درخشید. این شرکت در گزارش جدیدی که منتشر نموده ، سود هر سهم خود را با تعدیل مثبت ١۴ درصدی از سطوح ٢.٣٠١ ریالی به ٢.۶٢٩ ریال افزایش داده و در دوره ۶ ماهه ١.۵٩٨ ریال معادل ۵١ درصد از سود خود را پوشش داده است. افزایش ۵ درصدی مبلغ فروش ناشی از ...