سلام بر حسین شهید

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم در قیمت های یاد شده و با توجه به در پیش بودن گزارش ۶ ماهه با توجه به ریسک بالای خود و تعدیل مثبت احتمالی میتواند با نوسانات مثبت همراه شود نوساناتی که در صورت تعدیل مثبت در گزارش ۶ ماهه احتمال آن بیش از پیش افزایش خواهد یافت.