امروز یکشنبه سی امین و آخرین روز از مهر ماه را در حالی آغاز می کنیم که هر چند بر آیند نوسانات شاخص کل در مهر ماه مثبت بوده ، با این حال بازار مهر ماه چنگی به دل نزد و با توجه به تنش های سیاسی پرتفو اغلب معامله گران قرمز بود!