امروز چهارشنبه در یکی از واپسین روزهای مهر ماه بورس تهران در حالی کار خود را آغاز می کند که یک عرضه اولیه دیگر را در پیش داریم...