سلام بر حسین شهید

امروز چهارشنبه در یکی از واپسین روزهای مهر ماه بورس تهران در حالی کار خود را آغاز می کند که یک عرضه اولیه دیگر را در پیش داریم...