اظهار نظر دولت آمریکا درمورد برجام نقش چشمگیری در این امر داشت که منجر ...

بورس۲۴ : با افت 0.8% درصدی شاخص کل در هفته گذشته؛ برای سومین هفته متوالی روند منفی در معاملات سهام کشور به ثبت رسید. عوامل سیاسی از جمله اظهار نظر دولت آمریکا درمورد برجام نقش چشمگیری در این امر داشت که منجر به ریزش بیشتر قیمت ها در بازار شد. بیشتر صندوق ها نیز در روندی کم افت و خیز متاثر از شرایط بازار با کسب بازدهی منفی این هفته را پشت سر گذاشتند. در جدول پیوست جزئیات روند قیمت و بازدهی در حدود 90 صندوق سرمایه گذاری در سهام آورده شده است.